Exigo wita Gary'ego Fitzgeralda jako nowego CEO | Exigo

Exigo wita Gary'ego Fitzgeralda jako nowego CEO 

Gary Fitzgerald, CEO Exigo

Dallas, TX - Exigo, pionier i światowy lider w dziedzinie oprogramowania do sprzedaży bezpośredniej, z przyjemnością ogłasza Gary'ego Fitzgeralda nowym dyrektorem generalnym. Fitzgerald ma poprowadzić Exigo z wizją, w której priorytetem są innowacje technologiczne, strategiczny wzrost, sukces klientów i wzmacnianie kultury korporacyjnej. 

Jako dyrektor generalny, Fitzgerald zobowiązuje się do: 

  • Opracowywanie i komunikowanie wizji Exigo, budowanie pozycji numer jeden i pomaganie klientom Exigo w rozwijaniu ich działalności. 
  • Opierając się na istniejących fundamentach produktów Exigo, zapewniamy, że firma pozostanie w czołówce branży oprogramowania do sprzedaży bezpośredniej. 
  • Wprowadzenie szeregu inicjatyw mających na celu usprawnienie przepływu pracy i ulepszenie oferty produktów w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb naszych klientów. 
  • Strategiczne wykorzystanie danych, wskaźników i KPI do ciągłego śledzenia sukcesu.  
  • Kultywowanie przejrzystej kultury organizacyjnej, która zapewnia lepszych pracowników i lepsze partnerstwa. 

Bogata kariera w dziedzinie technologii i przywództwa 

Przed dołączeniem do Exigo, Fitzgerald doskonalił swoje umiejętności przywódcze w General Electric przez ponad 20 lat, doświadczając szerokiego zakresu środowisk biznesowych, od dobrze prosperujących po trudne. Jego kadencja w GPS Insight, naznaczona stałym 25% rocznym wzrostem w ciągu pięciu lat, pokazuje jego zdolność do napędzania ekspansji poprzez strategiczne przywództwo i solidne ramy wzrostu. Gary ma: 

  • Pomyślnie przekształcił modele własności biznesowej, będąc u steru. 
  • Kierował wieloma przejęciami i fuzjami, koncentrując się na budowaniu najnowocześniejszej platformy spełniającej potrzeby klientów. 
  • Osiągnął znaczny wzrost przychodów, wykazując się wyjątkowym przywództwem finansowym. 

Silne przywództwo w przyszłości
Filozofia przywództwa Gary'ego Fitzgeralda jest ściśle powiązana z jego bogatym doświadczeniem w sektorze technologicznym, gdzie konsekwentnie wykorzystywał innowacje do radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami. Jego strategiczny sposób myślenia jest uzupełniony prawdziwym zaangażowaniem we wspieranie środowiska, w którym każdy członek zespołu jest przygotowany do doskonalenia się i rozwoju zawodowego. Jego zaangażowanie w tworzenie tej wspierającej i elastycznej kultury korporacyjnej przyspieszy trajektorię Exigo w kierunku bezprecedensowego wzrostu i pozycji lidera na rynku. 

Odwiedź naszą stronę Kontakt, aby uzyskać więcej informacji.

Do góry