Infrastruktura jako kod | Exigo

Infrastruktura jako kod: Co to jest i dlaczego warto się tym zainteresować?

Infrastruktura jako kod dla najlepszego dostawcy mlm saas image

Konieczność jest matką wynalazku, oczywiście, ale można równie dobrze argumentować, że wynalazek jest matką konieczności, szczególnie w erze napędzanej przez technologię informacyjną. Weźmy na przykład Internet. Jego wynalezienie zrodziło wcześniej niewyobrażalne pomysły, które szybko stały się koniecznością. Na tym późnym etapie ery informacyjnej łączność z Internetem i wszechobecny dostęp za pośrednictwem sieci są podstawowymi koniecznościami. 

Aby Twoja firma pozostała aktualna i konkurencyjna, potrzebujesz nie tylko obecności w sieci, ale także narzędzi, które pozwolą Ci wykorzystać moc Internetu do uproszczenia tworzenia, zarządzania i dystrybucji zasobów, które obsługują oprogramowanie dostosowane do Twojej branży. Infrastruktura jako kod jest jednym z technologicznych potomków tej biznesowej konieczności.

Czym jest Infrastructure as Code?

Infrastruktura jako kod to kod zawierający definicje nadające się do odczytu maszynowego, które mogą zautomatyzować proces udostępniania i konfigurowania zasobów, które będą hostować rozwiązanie programowe. 

Infrastruktura jako kod dla najlepszego dostawcy mlm saas image

Infrastruktura jako kod może działać w lokalnym centrum danych, aby uprościć zarządzanie zasobami tego centrum. Może również zawierać zastrzeżone kodowanie, które działa w prywatnym centrum danych i jest później migrowane do chmury. Tego typu rozwiązania stanowią ulepszenie w stosunku do ciągłego ręcznego zarządzania serwerami typu bare-metal w centrach danych.

Tego typu rozwiązania nie wykorzystują jednak innej potencjalnej zalety uruchamiania infrastruktury jako kodu. Gdy zakodowana infrastruktura jest zaprojektowana tak, aby komunikować się bezpośrednio z chmurą za pomocą interfejsów programowania aplikacji (API) chmury, wówczas ona i platforma, na której jest skonfigurowana, czerpią pełne korzyści z bycia w chmurze, w tym nieograniczony dostęp do zasobów, na których zawsze działa najnowsza technologia. 

Microsoft Azure jest jedną z wiodących platform chmury publicznej i jest pionierem w rozwoju interfejsów API i szablonów zasobów, które umożliwiają korzystanie z infrastruktury jako kodu. W Exigo nasza infrastruktura Infrastructure as Code komunikuje się z platformą Azure, wykorzystując te interfejsy API do przydzielania i konfigurowania zasobów. Podczas opracowywania naszej kodowanej infrastruktury i platformy w dużej mierze korzystaliśmy z .NET, języka programowania opracowanego przez Microsoft, który, co nie jest zaskoczeniem, jest pierwszorzędnym obywatelem na platformie Azure. (Mówiąc "obywatel pierwszej kategorii", mam na myśli to, że platforma Azure rozpoznaje i z zadowoleniem przyjmuje .net, a .net z kolei dobrze i wygodnie działa w piaskownicy Azure).

Nasze wykorzystanie informacji jako kodu automatyzuje proces zarządzania naszymi centrami danych w chmurze, automatycznie tworząc i udostępniając nowe zasoby (takie jak bazy danych i maszyny wirtualne) w razie potrzeby.

Dlaczego warto się tym przejmować?

Infrastruktura jako kod, a konkretnie nasza implementacja, oferuje kilka korzyści. (Niektóre z nich pokrywają się z "Korzyściami z Cloud Computing").

 • Natychmiastowe udostępnianie
 • Skalowalność
 • Testowanie przed uruchomieniem
 • Niezawodność 

Instant Provisioning:
Zakup do produktywności w mgnieniu oka

Po wybraniu rozwiązania typu oprogramowanie jako usługa (SaaS) w celu usprawnienia procesów biznesowych w sprzedaży bezpośredniej, czas potrzebny na przejście od zakupu do produktywności może zająć miesiące, tygodnie lub minuty.

Sposób, w jaki zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy naszą infrastrukturę jako kod, umożliwia to drugie, co jest korzyścią znaną jako "natychmiastowe aprowizowanie". Gdy decydujemy się na utworzenie zasobu, takiego jak baza danych lub maszyna wirtualna, używamy szablonu Azure Resource Manager (ARM), aby zdefiniować nie tylko żądany zasób, ale także wszystkie właściwości powiązane z tym zasobem, a następnie zapisujemy ten kod w repozytorium. 

Dzięki temu możemy tworzyć infrastrukturę dla nowych klientów, po prostu uruchamiając zapisany kod, który z kolei automatycznie zapewnia potrzebne zasoby, co pozwala nam uruchomić klienta w ciągu kilku minut od podpisania umowy.

Gdy nowe zasoby zostaną przydzielone w chmurze, automatycznie otrzymasz dane logowania, abyś mógł rozpocząć dostosowywanie naszego rozwiązania i potencjalnie przyjąć pierwsze zamówienie w ciągu kilku godzin.

Skalowalność:
The Sky's the Limit

Skalowalność to zdolność systemu do przydzielania zasobów, a tym samym zwiększania wydajności w zależności od potrzeb. Istnieją dwie metody skalowania: skalowanie pionowe i skalowanie poziome.

Skalowanie pionowe obejmuje dodawanie lub modernizację istniejącego sprzętu. Proces ten wymaga praktycznego zarządzania, które jest kosztowne i niekoniecznie pozwala na płynną rozbudowę. 

Skalowanie poziome polega na automatycznym udostępnianiu zasobów w razie potrzeby, co jest przydatne, gdy infrastruktura jest zaimplementowana jako kod. 

Nasza zakodowana infrastruktura zawiera wskaźniki, które dyktują wymagania dotyczące wydajności, więc jeśli obciążenie klienta nagle okaże się zbyt duże dla zasobów, z których obecnie korzysta, nasze rozwiązanie automatycznie zapewni dostęp do większej ilości zasobów. 

Nasze rozwiązanie jest jak elastyczna opaska, która rozszerza się i kurczy, aby szybko dostosować się do Twoich potrzeb w zakresie zwiększonego lub zmniejszonego obciążenia na żądanie. Proces jest płynny, co oznacza, że nie będziesz wiedział, co się dzieje, a jedynie będziesz czerpał korzyści z tego, że zawsze uzyskujesz wydajność, za którą płacisz i nie płacisz za zasoby, których nie używasz.

Ponieważ nasze rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby komunikować się bezpośrednio z platformą Azure, nasi klienci uzyskują korzyści zarówno ze skalowania pionowego, jak i poziomego, bez kłopotów związanych z którymkolwiek z nich. Nasze rozwiązanie zapewnia automatyczne i płynne skalowanie poziome, a platforma Azure zarządza kosztami i kłopotami związanymi ze skalowaniem pionowym. 

Podsumowując: gdy Twoja witryna potrzebuje więcej mocy, nasze rozwiązanie skaluje się w locie, aby obsłużyć zwiększone obciążenie. A ponieważ działamy na platformie Azure, nie ma ograniczeń co do obciążenia, które możemy obsłużyć.

Testowanie przed uruchomieniem:
Smooth Computing Insurance 

Po wdrożeniu infrastruktury jako kodu, infrastruktura jest traktowana tak samo jak każdy inny kod, a korzyści z tego płynące obejmują łatwe aktualizacje, które można przetestować przed przejściem do produkcji. 

Dzięki infrastrukturze jako kodowi wszelkie zmiany w infrastrukturze można wprowadzać w jednym miejscu, a następnie testować, aby upewnić się, że są one wolne od problemów z kompatybilnością i integracją (między innymi), zanim zostaną wprowadzone do produkcji. 

Na przykład w razie potrzeby Exigo wprowadza zmiany w zakodowanej infrastrukturze, testuje zmiany, a dopiero potem stosuje je do wszystkich elementów infrastruktury w produkcji bezpośrednio za pośrednictwem interfejsów API platformy Azure za pośrednictwem szablonów online. Proces ten eliminuje ryzyko błędu ludzkiego: wystarczy raz wprowadzić i przetestować zmianę, a następnie zastosować ją we wszystkich obszarach. 

Niezawodność:
Przywrócenie kropki nad i i krzyżyka nad i 

Kolejną zaletą uruchamiania naszej infrastruktury jako kodu w Azure jest to, że możemy udostępniać naszą platformę w dowolnym miejscu na świecie za pomocą kliknięcia przycisku. 

Załóżmy na przykład, że centrum danych platformy Azure we wschodnich Stanach Zjednoczonych ulega awarii i tak się składa, że baza danych i inne zasoby były uruchomione w tym uszkodzonym centrum danych. Ze względu na sposób, w jaki zaprojektowaliśmy nasze rozwiązanie, możemy bardzo szybko zapewnić wszystko w innym miejscu (Australia, zachodnie Stany Zjednoczone, Europa - gdziekolwiek), tak aby czas przestoju związany z tą katastrofą był minimalny, co jest korzyścią znaną jako przełączanie awaryjne. 

W rzeczywistości obiecujemy naszym klientom nie tylko minimalny czas przestoju w przypadku awarii, ale także dokładny duplikat tego, za co zapłacili - wszystkie kropki nad i, krzyżyki nad i - wszystko tak, jak było. Wszystkie dane Exigo, w tym dane naszych klientów, są replikowane w czasie rzeczywistym do więcej niż jednego centrum danych. Co więcej, wszystkie nasze bazy danych są przywracalne w punkcie w czasie przez 35 dni, co oznacza, że nasi klienci mogą wybrać dowolną minutę, w tym tę, i przywrócić bazę danych dokładnie tak, jak w tym momencie.

Rozwiązania SaaS, które są ograniczone do lokalnych lub prywatnych centrów danych i nadal uruchamiają swoje bazy danych z własnych centrów danych, muszą uwzględniać koszty związane z konfiguracją i zarządzaniem nadmiarowymi lokalizacjami w celu zapewnienia kopii zapasowych w przypadku awarii. Koszty te są przenoszone bezpośrednio na klientów. Exigo wykorzystuje moc chmury Azure, aby zapewnić ochronę danych przy niższych kosztach i w pełni wykorzystać globalną skalę platformy Azure.

Infrastruktura jako kod:
Wynalazek i konieczność

Szukając rozwiązania internetowego spełniającego potrzeby biznesowe, należy pamiętać, że najszybsze i najbardziej wydajne rozwiązania opierają się na infrastrukturze jako kodzie, która łączy się bezpośrednio z chmurą publiczną. Rozważ zadanie potencjalnym dostawcom usług pytań takich jak te:

 • Czy Twoje rozwiązanie działa lokalnie czy w chmurze?
 • Jakiej technologii używasz do zarządzania zasobami komputerowymi i czy ta technologia pozwala na infrastrukturę jako kod?
 • Czy Twoje rozwiązanie pozwala na zdefiniowanie zakodowanej infrastruktury za pomocą interfejsu API lub szablonu?
 • Czy Twoje rozwiązanie automatyzuje proces tworzenia i udostępniania zasobów?
 • Czy Twoje rozwiązanie zapewnia, że podczas tworzenia nowych zasobów za każdym razem otrzymujesz to, czego chcesz?

Słowniczek

 • API: Interfejs programowania aplikacji (API) jest łącznikiem, który umożliwia różnym systemom komputerowym skuteczną komunikację bez konieczności dzielenia się zastrzeżonymi informacjami. (Wyobraź sobie, że musisz przekazać to samo żądanie czterem osobom, które mówią różnymi językami. API jest jak tłumacz, który przekazuje wiadomość i zwraca cztery odpowiedzi w zrozumiałym języku). 
 • Szablon Azure Resource Manager (ARM): Służy do implementacji infrastruktury jako kodu dla rozwiązań Azure. Szablon jest plikiem Javascript Object Notation (JSON), który definiuje infrastrukturę i konfigurację rozwiązania. Szablon umożliwia zdefiniowanie zasobu bez konieczności pisania sekwencji poleceń programistycznych w celu jego utworzenia. W tych szablonach określasz zasoby, które chcesz utworzyć i ich odpowiednie właściwości. 
 • Baza danych: Ustrukturyzowany zestaw danych, który działa na komputerze i jest dostępny elektronicznie.
 • Centrum danych: Zbiór komputerów (ewentualnie umieszczonych w jednym budynku lub połączonych w sieć), które przechowują, przetwarzają i dystrybuują duże ilości danych.
 • Failover: Zdolność do szybkiego zapewnienia identycznego bliźniaka programu komputerowego lub platformy w celu zminimalizowania przestojów w przypadku awarii spowodowanej na przykład klęską żywiołową. 
 • Wysoka dostępność: Proces uruchamiania wielu instancji oprogramowania, aplikacji lub platformy na różnych serwerach, które mogą znajdować się w różnych częściach świata, aby zapewnić brak przestojów. Proces ten jest skuteczny, ale bardzo kosztowny. Dzięki wysokiej dostępności płacisz za zasoby, których nie używasz. 
 • Chmura publiczna: Chmury publiczne, będące własnością i obsługiwane przez zewnętrznych dostawców, dostarczają zasoby obliczeniowe (takie jak serwery i pamięć masowa) przez Internet. Konsumenci uzyskują dostęp do tych usług za pomocą przeglądarki internetowej.
 • SaaS: Oprogramowanie jako usługa lub SaaS (wymawiane jako "sass") to metoda dostarczania oprogramowania za pośrednictwem subskrypcji online, do której klient zazwyczaj uzyskuje dostęp przez Internet. SaaS odchodzi od tradycyjnego paradygmatu tworzenia programu, a następnie instalowania i uruchamiania go na fizycznym komputerze.  
 • Skalowanie pionowe: proces dodawania większej ilości zasobów do istniejącego systemu obliczeniowego w celu zwiększenia lub poprawy wydajności. Na przykład, skalowanie pionowe może obejmować dodanie bardziej wydajnych serwerów bare-metal do centrum danych lub zwiększenie pamięci na istniejących serwerach.  
 • Skalowanie poziome: proces zwiększania liczby instancji oprogramowania w celu obsługi wzrostu obciążenia (a tym samym poprawy wydajności) lub zmniejszania liczby instancji w celu zapewnienia, że klient płaci tylko za to, czego używa.
 • Provisioning: Proces uruchamiania lub zamykania instancji platformy działającej w chmurze. Dzięki platformie oprogramowania działającej na infrastrukturze jako kod, która została zaprojektowana do bezpośredniego połączenia z chmurą, całą platformę można uruchomić jednym kliknięciem przycisku.
 • Maszyna wirtualna: Maszyna wirtualna to emulacja pełnego systemu operacyjnego, która działa w pamięci innego systemu operacyjnego, zasadniczo zapewniając pojedynczemu komputerowi hosta funkcjonalność dwóch komputerów.
Do góry