Nasz zespół | Exigo Software Solutions

Nasz zespół

Witamy w Exigo. Od samego początku firma Exigo była zaangażowana w umożliwienie firmom tworzenia potężnych i angażujących doświadczeń dla swoich klientów. Dzięki zespołowi pełnych pasji inżynierów, programistów i strategów biznesowych, Exigo opracowało sprawdzoną, potężną platformę oprogramowania, która jest zarówno elastyczna, jak i skalowalna.

Poznaj zespół Exigo

Gary Fitzgerald

CEO


Kontakt

Gary Fitzgerald kieruje firmą Exigo, koncentrując się na innowacjach technologicznych, strategicznym rozwoju, sukcesie klientów i pozytywnej kulturze korporacyjnej. Jako CEO, jego priorytetem jest tworzenie i komunikowanie wizji Exigo, ulepszanie oferty produktów, usprawnianie przepływów pracy i wykorzystywanie danych do śledzenia sukcesu.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych, w tym w General Electric i GPS Insight, Fitzgerald z powodzeniem zmieniał modele biznesowe, prowadził przejęcia i osiągał znaczny wzrost przychodów. Jego filozofia przywództwa, zakorzeniona w sektorze technologicznym, kładzie nacisk na innowacje i wspierające środowisko dla członków zespołu, prowadząc Exigo w kierunku bezprecedensowego wzrostu i pozycji lidera na rynku.

Beau Coplin

Prezes


Kontakt

Beau Coplin wnosi ponad 14 lat doświadczenia w branży sprzedaży bezpośredniej i znakomitą kadencję kierowniczą w Exigo, pełniąc wcześniej funkcje dyrektora operacyjnego, dyrektora współzarządzającego i dyrektora generalnego. Jego przywództwo rozciąga się również na Exigo Office: Meksyk, kluczową inicjatywę strategiczną skoncentrowaną na redukcji kosztów pracy, w której tworzeniu odegrał kluczową rolę.


Przed udaną kadencją w Exigo, Beau pozostawił po sobie znaczący ślad w Life Vantage Corporation i MonaVie. W MonaVie przez siedem lat zajmował stanowisko starszego wiceprezesa ds. technologii informatycznych, podczas którego nadzorował wszystkie systemy dystrybutorów i zarządzał otwarciem 20 rynków. Jego konsekwentne osiągnięcia w zakresie nadzoru strategicznego i udanej ekspansji rynkowej podkreślają jego kluczową rolę w każdej organizacji.

Rodger Smith

CMO i prezes oddziału Utah


Kontakt

Rodger Smith jest dynamiczną siłą w branży sprzedaży bezpośredniej i społecznościowej od 2002 roku, pozostawiając po sobie ślad transformacyjnego sukcesu. Jako doświadczony przedsiębiorca, Smith był współzałożycielem DirectScale w 2012 roku, po udanej fuzji swojej pierwszej firmy technologicznej w 2010 roku. DirectScale, pod kierownictwem CEO Smitha, ukończyło dwie udane rundy finansowania, zanim zostało przejęte przez Exigo pod koniec 2022 roku.


Zaangażowany w rewolucjonizowanie i ulepszanie branży sprzedaży bezpośredniej, Smith zaczynał jako niezależny lider sprzedaży w Xango, gdzie wraz ze swoim zespołem zbudował jedną z pierwszych replikowanych stron internetowych w branży. Dzięki rozległemu doświadczeniu jako konsultant, dostarczył nieocenionych wskazówek zarówno kierownictwu korporacji, jak i wiodącym dystrybutorom w niektórych z największych i odnoszących największe sukcesy globalnych firm sprzedaży bezpośredniej. Jego niezatarty wkład w te organizacje podkreśla głęboki wpływ Smitha na branżę. Rodger jest bardzo aktywny w swojej lokalnej społeczności i spędza dużo czasu na świeżym powietrzu, wędrując, jeżdżąc na nartach i podróżując z żoną i dziećmi.

Justin Wilkerson

CTO


Kontakt

Justin Wilkerson ma ponad 12-letnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań klasy korporacyjnej. Kierując zespołami w znanych firmach technologicznych, takich jak GameStop i Finastra (Compushare), Wilkerson udowodnił, że jest zaufanym liderem w branży technologicznej. W 2018 roku wykazał się przedsiębiorczością, z powodzeniem uruchamiając firmę zajmującą się wirtualizacją komputerów, po czym dołączył do Exigo, wnosząc swoje solidne umiejętności do zespołów i platformy jako usługi.


Bogate doświadczenie Wilkersona w sektorze technologicznym, w połączeniu z jego udanymi osiągnięciami w kierowaniu zespołem, nadal pozostawia znaczący ślad w Exigo. Jego głęboka wiedza w zakresie rozwiązań dla przedsiębiorstw i sprawdzone umiejętności przywódcze sprawiają, że jest on kluczowym atutem Exigo, napędzając ciągły rozwój firmy i napędzając jej innowacyjne przedsięwzięcia.

Jack Farris

GUS


Kontakt

Dzięki 25-letniemu doświadczeniu Jack Farris jest doświadczonym profesjonalistą, który poczynił znaczące postępy w sprzedaży, zarządzaniu operacyjnym i strategiach rozwoju przejęć na niepublicznym rynku kapitałowym. Zarówno jako pracownik, jak i właściciel/partner, wielokrotnie wykazywał się talentem do tworzenia zespołów, które konsekwentnie zapewniają doskonałe wyniki wszystkim zainteresowanym stronom. Podejście Farrisa łączy sprzedaż bólu/rozwiązań i strategię opartą na kontach z rygorystycznym skupieniem się na wskaźnikach wydajności.

Doświadczenie Farrisa obejmuje rozwiązania SaaS, branżę medyczną, integrację systemów POS, private equity, wsparcie infrastruktury, sprzedaż, marketing, operacje produkcyjne, a nawet elastyczne pakowanie/etykietowanie i drukowanie. Ten imponujący zakres wiedzy wyróżnia go, umożliwiając Farrisowi wniesienie unikalnej perspektywy i udokumentowanych osiągnięć do każdego projektu. Farris nadal wywiera trwały wpływ w każdej roli, której się podejmuje.

Jim Marks

Starszy wiceprezes ds. sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia


Kontakt

Jim Marks jest doświadczonym strategiem z doświadczeniem w napędzaniu wzrostu i opracowywaniu taktyk generujących przychody. Odcisnął znaczące piętno na takich organizacjach jak MonaVie, NuSkin, iCentris i Exigo. Jego pasja do pokonywania wyzwań i inspirowania współpracowników doprowadziła go do nadania priorytetu rozwojowi zespołu, jednocześnie konsekwentnie wplatając możliwości rozwoju w tkankę każdej organizacji, której dotyka. Przed objęciem stanowiska w Exigo, Marks wykorzystywał swoje umiejętności marketingowe i wiedzę na temat sprzedaży w Exigo, umożliwiając firmom prowadzenie, poznawanie i rozwijanie ich działalności.

Wszechstronny zestaw umiejętności Marksa obejmuje marketing korporacyjny, opracowywanie strategii, komunikację i pozycjonowanie, budowanie zespołu, zarządzanie dostawcami/klientami i wspieranie sprzedaży. Ten zestaw umiejętności, w połączeniu z jego nieustannym zaangażowaniem w rozwój, czyni go niezastąpionym atutem Exigo. Kierując się nastawieniem na rozwiązywanie problemów i głębokim szacunkiem dla swoich współpracowników, Marks konsekwentnie osiąga najlepsze wyniki, umożliwiając firmom i sprzedawcom osiąganie doskonałych wyników w swoich sektorach.

John Russell

DYREKTOR FINANSOWY


Kontakt

John Russell może pochwalić się ponad 15-letnim doświadczeniem w finansach i działalności operacyjnej, wnosząc wiedzę zdobytą podczas pracy w rodzinnych biurach o wysokiej wartości netto, firmach Marka Cubana i firmie usługowej wspieranej przez PE z ofertą oprogramowania w chmurze. Odegrał kluczową rolę w budowaniu funkcji finansów / księgowości, zgodności i ryzyka w strategicznym wsparciu rozwoju Exigo, w szczególności w ekspansji na bliskie wybrzeże do Exigo Office: Meksyk.

Od momentu dołączenia do Exigo, John poczynił znaczące postępy w usprawnianiu miesięcznego cyklu sprawozdawczości finansowej i zarządzaniu złożonymi zobowiązaniami Exigo w zakresie zgodności i jurysdykcji wielu podatków. Absolwent Southern Methodist University, John posiada tytuł BBA w dziedzinie finansów, z dodatkowymi zajęciami z rachunkowości oraz MBA ze specjalizacją w finansach/inwestycjach. Jego wyjątkowa przenikliwość finansowa i strategiczne przewidywanie okazały się kluczowe dla sukcesu finansowego i wydajności operacyjnej Exigo.

Matthew Eastman

COO


Kontakt

Matt Eastman ma rozległe doświadczenie w branży IT i oprogramowania do sprzedaży bezpośredniej i wykorzystuje praktyczne podejście w swojej roli dyrektora operacyjnego. Dzięki ponad 17-letniemu doświadczeniu w branży IT i oprogramowania do sprzedaży bezpośredniej posiada nieocenioną wiedzę i praktyczne umiejętności. Jego godny uwagi staż pracy obejmuje 8 lat kierowania pracami IT nad projektami ekspansji rynkowej w dwóch dużych firmach sprzedaży bezpośredniej, których roczne przychody wahały się od 400 do 900 milionów dolarów.

Od momentu dołączenia do zespołu Exigo w 2015 roku, Matt wykazał się konsekwentnym sukcesem, nadzorując realizację ponad 100 projektów wdrażania nowych klientów. Obecnie kieruje sześcioma zespołami specjalistów IT i jednocześnie zarządza od 6 do 10 projektami wdrożeniowymi klientów. Przywództwo Matta, w połączeniu z jego strategicznym kierunkiem, miało kluczowe znaczenie dla płynnego wdrażania i integracji każdego klienta z platformą Exigo.

Poznaj założycieli

Peter Zielke

Współzałożyciel


Kontakt

Peter Zielke, wybitny autorytet w dziedzinie sieci i bezpieczeństwa online, z dumą przewodzi jako dyrektor generalny Exigo i współzałożyciel Epic Servers. W ciągu swojej dwudziestoletniej kadencji w Exigo, Zielke przekształcił branżę, wprowadzając pionierski system konfigurowalny za pomocą SDK, który wcześniej nie był dostępny. Jednocześnie, jako współzałożyciel Epic Servers, tworzy dopasowane rozwiązania w zakresie kolokacji, serwerów, łączności i przepustowości, aby spełnić specyficzne potrzeby klientów. Jego niezwykła kariera rozpoczęła się w Southwestern Bell Mobile Systems i od tego czasu przeszedł przez sektory IT, bezpieczeństwa i projektowania sieci, wyznaczając podróż ciągłego rozwoju i osiągnięć.

Nie ograniczony granicami, Zielke jest wielojęzycznym obywatelem świata biegle władającym zarówno angielskim, jak i hiszpańskim, a jego podróże obejmują ponad 45 krajów. Co więcej, wykorzystuje swój sukces zawodowy do wspierania zmian, będąc aktywnym zwolennikiem praw dzieci poprzez wkład w UNICEF i World Vision. Jako członek Information Systems Audit and Control Association, zaangażowanie Zielke w rozwój branży systemów informatycznych jest oczywiste. Jego niezachwiane zaangażowanie w doskonałość i innowacje stanowi podstawę jego kariery, wyróżniając go jako lidera w swojej dziedzinie.

David Thompson

Współzałożyciel


Kontakt

David Thompson, przedsiębiorca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, był pionierem trzech przedsiębiorstw technologicznych, umacniając swoją reputację jako innowator i specjalista od rozwiązywania problemów. Znany ze swojego zaangażowania w dostarczanie niestandardowych narzędzi i edukacji, konsekwentnie dostarcza wyjątkową wartość swoim klientom.

Thompson ma ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie technologii i architektury oprogramowania. Odegrał kluczową rolę w rozwoju Exigo od rodzącego się pomysłu do lidera w globalnym zarządzaniu motywacyjnym dla firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią i marketingiem sieciowym. Przed rozpoczęciem pracy w Exigo, Thompson założył firmę konsultingową, opracowując rozwiązania korporacyjne dla znanych klientów, takich jak MBNA Bank i Internal Revenue Service.

Pasja Thompsona wykracza poza biznes; jest aktywnym orędownikiem edukacji i rozwoju osobistego. Odegrał kluczową rolę w uruchomieniu EpicU, organizacji 501(c)(3), której misją jest przekazywanie umiejętności kodowania każdemu, kto wykazuje determinację i zdolności, niezależnie od ich wykształcenia lub doświadczenia. Podejście Thompsona do wspierania kultury firmy kładzie nacisk na potencjał i rozwój ponad doskonałość, filozofię, która była kluczem do jego trwałego sukcesu.

Ed Jarrin

Współzałożyciel


Kontakt

Ed Jarrin, luminarz branży sprzedaży bezpośredniej, od 1995 roku znajduje się w czołówce branży operacyjnej i IT. Dzięki wyjątkowemu połączeniu pasji do branży i żywego zainteresowania technologią, Jarrin był współzałożycielem Exigo w 2000 roku, tworząc dla siebie niszę w tym sektorze.

W trakcie swojej godnej uwagi kariery Jarrin wykorzystał swoje doświadczenie w imponującej liczbie firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią, z których wiele to branżowe behemoty. Jego rola w tworzeniu solidnych, płynnych i kompleksowych rozwiązań na nowo zdefiniowała sposób, w jaki te przedsiębiorstwa radzą sobie z wyzwaniami technologicznymi. Sukces Jarrina w pomaganiu gigantom branży w pokonywaniu złożonych przeszkód podkreśla jego dogłębne zrozumienie dziedziny sprzedaży bezpośredniej i podkreśla jego kluczową rolę w kształtowaniu jej trajektorii technologicznej. Jego wpływ jest widoczny nie tylko w liczbie firm, którym pomógł, ale także w trwałych zmianach, które wprowadził w branży.

Do góry